7. maj 2024


Støj og kaos på Ringvejen


Fra Hovedstadens Letbane har vi modtaget borgerbrev med varsling om støj og omlægning af trafikken i forbindelse med ophængning af køreledninger i perioden fra den 17. maj kl. 20:00 til den 21. maj kl. 05:00.


Arbejdet kommer til at foregå i døgndrift, så natteroen kan ikke sikres.


Du finder borgerbrevet fra Hovedstadens Letbane ved at klikke her

19. april 2024


Nyhedsbrev og vejstatus


Entreprenøren har i dag fremsendt et nyhedsbrev, som du kan læse ved at klikke her


Heri redegøres der for den aktuelle situation og entreprenøren har også vedhæftet en oversigt over vejenes status og fremkommelighed, som du kan hente ved at klikke her


Skulle det vise sig, at kortet og beskrivelserne ikke stemmer helt overens med det du rent faktisk oplever eller har duandre spørgsmål, så skal du endelig blot kontakte bygherrerådgiveren pr. mail og telefon:


Ali Sami Al-Rahimy, mail: asr@envidan.dk - telefon 27 15 37 98


Du er naturligvis også fortsat velkommen til at kontakte Naturstyrelsens kontaktpersoner direkte:


Michael Bonrud Helleskov, mail: miboh@nst.dk - telefon 2026 5167

og

Rikard Bisgård Fabricius, mail: rikfa@nst.dk - telefon 2084 7100


De står klar til svare på alle spørgsmål om udfordringer og problemer i forbindelse med kloakerings- og drænprojektet. Herunder skader på dit haveanlæg og dit hus.

2. april 2024


Kontoret åbner i dag


Mens vi kæmper med at få repareret alle vores rørbrud, indleder vi sæsonen med at holde åbent på kontoret i dag fra kl. 18 til kl. 19.


Der vil i hele sæsonen være åbent på kontoret den første tirsdag i hver måned.
26. marts 2024


Nyhedsbrev og vejstatus


Entreprenøren har i dag fremsendt et nyhedsbrev, som du kan læse ved at klikke her


Heri redegøres der for den aktuelle situation og entreprenøren har også vedhæftet en oversigt over vejenes status og fremkommelighed, som du kan hente ved at klikke her 


Skulle det vise sig, at kortet og beskrivelserne ikke stemmer helt overens med det du rent faktisk oplever, så skal du endelig blot kontakte kontaktpersonerne i Naturstyrelsen pr. mail og telefon:


Michael Bonrud Helleskov, mail: miboh@nst.dk - telefon 2026 5167

og

Rikard Bisgård Fabricius, mail: rikfa@nst.dk - telefon 2084 7100


De står klar til svare på alle spørgsmål om udfordringer og problemer i forbindelse med kloakerings- og drænprojektet. Herunder skader på dit haveanlæg og dit hus.  
21. marts 2024


SÅ LUKKER DU .....


...for din stophane.


Vores vandfolk er ved at lave de indledende forberedelser i forbindelse med åbning af vandsystemet for sæsonen 2024.


Derfor SKAL alle medlemmer LUKKE for stophanerne så hurtigt som muligt – gerne allerede nu.


Alle systemer er HELT tømt for vand, så der er ingen forøget fare for frostsprængninger ved at lukke for stophanen.


Det forudses, at vandåbningen vil ske i etaper over nogle dage – startende den 30.marts. Man kan således ikke påregne, at vi alle sammen har vand i hanerne den 30. marts. Der kan gå nogle dage før alle har vand. Dette skyldes, at der sandsynligvis er en del rørbrud, som skal udbedres efterhånden som de konstateres.


Du kan altid genopfriske de gode råd, i forbindelse med vandåbning, ved at klikke her.


Manglende lukning af stophane kan føre til ekstraarbejde og oversvømmelser. Alle udgifter i den forbindelse vil blive pålagt den enkelte havelejer.
2. marts 2024


Ordinær generalforsamling


I dag har alle medlemmer modtaget indkaldelse til generalforsamling, som afholdes


lørdag den 23. marts 2024 kl. 10:00


Generalforsamlingen afholdes på Islev Skole. 


Dagsorden, regnskab m.v. finder du her.
26. februar 2024


Information fra entreprenøren


I denne uge vil der blive lavet en styret boring, der går fra Solbærstien Afd.C til Åstien Afd. A.

 

Der vil blive lavet kontrol-huller i følgende veje:

Solbærstien ud for nr. 59

Nordstien mellem nr. 42-44

Solstien mellem nr. 42-44

Højdestien mellem nr. 42-44

Bakkestien mellem nr. 42-44

Åstien hos nr. 46.

 

Der vil løbende blive lavet arbejde på de forskellige lokationer i uge 9 og 10.


Torsdag. den 29-02-2024. vil der være perioder, hvor vejene ikke vil være farbare mens arbejdet udføres. Dette vil være i tidsrummet 06.00-18.00.

21. januar 2024


Ordinær generalforsamling


Sæt kryds i kalenderen lørdag den 23. marts 2024 kl. 10:00.


Generalforsamlingen afholdes på Islev Skole. Nærmere information følger, så hold øje med din mail i slutningen af februar måned.


Når materialet er klar, kan du tilgå det her.


21. januar 2024


Er der nyt om kloak- og vandprojekterne?


Vi er blevet opfordret til at give noget information om, hvorvidt der er noget nyt omkring kloak- og vandprojekterne i vores afdeling siden den sidste information blev udsendt i november måned.


Dette vil vi selvfølgelig gerne imødekomme.


Det korte svar er, at der ikke er noget nyt.


Vi forhandler fortsat med entreprenøren om en løsning på uoverensstemmelserne omkring vandprojektet, og selvom vi måske er nærmere en løsning end tidligere, så er der stadig et stykke vej til målet.


Tidsplanen er jo for længst skredet og vi modtager ikke længere information fra entreprenøren om, hvornår man planlægger at grave hvor.


I forhold til kloakprojektet, har entreprenøren meddelt Naturstyrelsen, at man nu forventer at færdiggøre dette projekt med udgangen af april 2024.20. januar 2024


Verden har brug for en mur mere..


...men denne her er altså nødvendig.


Som mange har bemærket, så er cykelstien langs Ringvejen så småt på vej til at skride ned på Hindbærstien.


Derfor har Hovedstadens Letbane besluttet at bygge en støttemur langs hele Hindbærstien ud mod Ringvejen.


Støttemuren kommer til at løbe langs hele Hindbærstien indtil have 58. Herefter fortsætter støttemuren inde i have 58, krydser Solbærstien og ender inde i have 65, hvor der ikke længere er niveauforskel.


Støttemuren opføres af metalplader, som trykkes ned i jorden.


Foreningens nye hækplanter mod Ringvejen bliver fjernet inden opførelsen af støttemuren og efterfølgende genplantet når støttemuren er en realitet.


Støttemuren kommer ikke til at gøre indgreb i Hindbærstien, som således bevarer sin bredde. På samme måde bliver der ikke inddraget areal fra de to berørte haver.


Arbejdet forventes afsluttet inden sæsonstart ved udgangen af marts måned.