Regler som gælder for alle haveforeninger

Der er mange meninger om hvad man må og kan og hvad man ikke må og ikke kan i en kolonihaveforening. 

Ikke sjældent bliver en bestyrelse forelagt reelle og ærlige ønsker og ansøgninger om tilladelser til at foretage dispositioner, som ganske enkelt ikke er lovlige eller som bestyrelsen ikke har mandat til at godkende. 

Det kan f.eks. være ønsker om at overdrage sin kolonihave til en god veninde eller et ønske om at bygge anderledes end deklarationen foreskriver.

Du kan her se en oversigt over hvilke regler, der gælder for alle haveforeninger og hvilke regler, der er fastsat lokalt af kommunen og/eller lodsejer samt hvilke områder den enkelte forening har reel indflydelse på.