Når du vil sælge din kolonihave

Skal du henvende dig på kontoret eller pr. mail til bestyrelsen@afdelingc.net.

Inden du henvender dig skal du sørge for følgende:

Sørg for at huset er lovliggjort - altså at det opfylder alle regler om størrelse, tagrender, faskiner og afstande til skel/nabohuse/vej m.v. Er huset ikke lovliggjort kan det ikke vurderes og dermed ikke sælges.

Indhent el-installationsattest hos en autoriseret el-installatør. Vi samarbejder med KA-Electric, som tilbyder el-installationsattest for vores medlemmer til kr. 1.300.

Indhent tingbogsattest - finder du her.

Udfyld ejererklæring - finder du her.

Udfyld løsøreopgørelse - finder du her.

Hvis du henvender dig på kontoret med de ovenfor nævnte dokumenter eller hvis du sender dem i en mail til bestyrelsen@afdelingc.net sker følgende:

Vurdering rekvireres

Senest samtidig med bestilling af vurdering, indbetaler du kr. 2.100 (ved bankoverførsel til reg.nr. 5329 kontonr. 0000370591 eller via MobilePay til nr. 77422), som er prisen for vurderingen. Det er vigtigt at du har sørget for, at huset på nuværende tidspunkt er lovliggjort. Såfremt det under vurderingen viser sig, at huset ikke er lovliggjort, skal huset vurderes på ny når huset er blevet lovliggjort, hvilket jo så igen koster yderligere kr. 2.100.

BEMÆRK: Forlanger du vurdering udenfor sæsonen udgør vurderingsgebyret kr. 4.200. 

Når vurderingen foreligger er forretningsgangen som følger:

Bestyrelsen indkalder et passende antal personer fra ventelisten (med laveste numre) til fremvisning på den eller de dage du har valgt.

Såfremt du selv står for fremvisning af huset er selve den del naturligvis gratis. Vil du ikke selv fremvise dit hus, kan du købe fremvisning hos bestyrelsen. Prisen for at et bestyrelsesmedlem fremviser huset for dig er kr. 900. Det er i det tilfælde naturligvis bestyrelsesmedlemmet, der fastsætter dato for fremvisning. Bemærk at bestyrelsesmedlemmer i sagens natur ikke kan besvare specifikke spørgsmål fra potentielle købere omkring forholdene vedrørende dit hus, hvilket kan virke afskrækkende på en potentiel køber.

Overdragelsen af huset til køberen foregår på kontoret efter nærmere aftale mellem dig, køber og bestyrelse. Overdragelsen udføres uden beregning for dig som sælger.