21. december 2021

21. december 2021

10. december 2021

Gløgg i afd. C

🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻Lørdag den 11. december fra kl. 14 til 16

serveres der gløgg og julesmåkager i fælleshuset 🎅🏻🧑🏻‍🎄🤶🏻 ALLE er velkomne

🤗🎄🎄🎄🎄🎄 Glædelig jul 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻 🤶🏻🎄🎅🏻

22. oktober 2021

En fugl i hånden… 

...er bedre end en skade på taget.

Her til morgen er foreningshuset blevet påkørt af en renovationsvogn.

Resultatet er skader på flere dele af bygningen.

Forsikringsselskaberne tager sig nu kærligt af sagerne og vi forventer, at huset snart igen fremstår lige så fint, som før påkørslen.

13. oktober 2021

Vandet lukkes den 30. oktober for denne sæson

Her er et par praktiske bemærkninger og råd, som du med fordel kan følge:

1. Når der er lukket for vandet den 30. oktober, åbnes alle haner, indvendige og udvendige.

2. Anlægget tappes af ved egen taphane, eller ved tilbageløb til hovedledning.

3. Stophane åbnes, før frosten kommer.

4. Husk at lukke stophanen og alle aftapningshaner inden lørdag den 26. marts 2022, hvor der åbnes for vandet.

5. Har du WC, bør du hælde en dunk sprinklervædske i WC’et, af hensyn til frosten.

12. oktober 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling er klar

Se referatet her

10. oktober 2021

Nyt om kloakering

EnviDan har vundet rådgivningsopgaven - og de er i fuld gang.

1. oktober 2021

EKSTRAORDINÆR generalforsamling

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling søndag den 10. oktober kl. 12:30 i foreningshuset.

Se mere her

30. september 2021

Der graves og bores

I disse dage bores og graves der på livet løs i foreningerne samtidig med, at der måles op.

Det sker i forbindelse med forundersøgelser og jordbundsprøver forud for kloakeringsprojektets gennemførelse.

Det kan betyde at din sti er spærret af i længere perioder.

20. september 2021

Invitation

til den officielle Sluk- og luk fest lørdag den 2. oktober i fælleshuset kl. 18:00.

Du medbringer selv maden og hyggen - drikkevarer kan købes i pauserne.  

Af hensyn til borddækning skal du tilmelde dig senest tirsdag den 28. september på telefon 28645335 - husk at oplyse, hvor mange personer du tilmelder.

21. august 2021

Invitation

til fernisering lørdag den 28. august kl. 13:00.

Med Havebiennalen 2021 inviterer vi for fjerde gang til sensommerdage med samtidskunst, koncerter, performance, bar og mad i haveforeningen.

Udstillingen åbner med en festlig fernisering lørdag d. 28. august og løber til og med onsdag d. 15. september.

Læs meget mere her

Følg Havebiennalen på Facebook her

og på Instagram her

14. august 2021

Tillykke til årets præmiehaver

Nu har vi modtaget listen over årets indstillede haver til præmiering samt vinderne, som er udvalgt af havekonsulent Ole Stattau.

Stort tillykke til vinderne, som vil blive kontaktet direkte og inviteret til præmiehavefest og præmieoverrækkelse.

27. juli 2021

Støjen fortsætter

Det kommer dog til at minde mere om almindeligt byggepladsarbejde når arbejdet fortsætter ved letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter. Læs mere her

26. juli 2021

Hegn langs ringvejshækken

I forbindelse med etablering af den nye ringvejshæk kunne vi konstatere at mange fandt vej ud fra og ind til haveforeningen ved at trampe hækken ned.

Derfor besluttede vi at lade byggehegnet blive stående i en periode.

Betonklodserne, som hegnet er placeret i, blev så vidt muligt ”gravet” ind i skrænten ud mod ringvejen og det har betydet, at store køretøjer ikke kan køre ad Hindbærstien og at andre bilister skal køre forsigtigt.

Flere store køretøjer er så forsøgt ført ad Hindbærstien alligevel med det resultat, at nogle betonklodser er blevet påkørt og nu ikke længere står helt ude i skrænten, men snarere står på tværs og nærmest udgør en ikke særlig hensigtsmæssig fælde for trafikken. Dette forsøges rettet op.

Der har været forslag fremme om at droppe hegnet og hækken. Det er ikke en mulighed.

Et andet forslag har været at flytte betonklodserne og hegnet ud på cykelstien eller bygge en støjmur. Dette er ikke lovlige muligheder. Kolonien SKAL omkranses af levende hegn og vi må i sagens natur ikke sætte noget op på cykelstien.

Bilister kan køre til deres destinationer ad andre stier og dermed undgå de aller smalleste steder på Hindbærstien. Det indebærer, at vi må acceptere kørsel i begge retninger på de stier, som ellers er ensrettede.

Hegnet har en ekstra funktion. Det besværliggør ubudne gæsters flugt fra kolonien en anelse og dermed reduceres risikoen for indbrud i de kolonihaver, som ligger ud til Ringvejen. To haver har ikke hegn ud mod vejen og har således allerede haft besøg af sådanne ubudne gæster.

Hegnet vil derfor blive stående i en periode, hvor vi må tåle det og glæde os til resultatet når hegnet kan fjernes.

1. juli 2021

Nu skal vi kloakeres!

-og rådgivningsopgaven er allerede udbudt af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Den valgte rådgiver vil påbegynde besigtigelse, opmåling, jordprøver mv. i løbet af sommeren og efteråret 2021.

Du kan læse mere i nyhedsbrevet – klik her

18. april 2021

Nu skal du på fællesarbejde

Du kan komme med på fællesarbejde i år alle mandage og lørdage i ulige uger.

Klik her og se præcis, hvornår du kan komme med på fællesarbejde i år.

Husk, at du kun skal være med i 6 timer = to gange i år. 

27. marts 2021

Standerhejsning den 1. april kl. 8:00

De morgenduelige kolonister inviteres til standerhejsning den 1. april kl. 8:00, hvor vi markerer opstarten for sæsonen 2021.

Foreningen er vært ved en øl eller en vand og en lille en til alle medlemmer, som kigger forbi.

Vi gør opmærksom på, at forsamlingsforbuddet for foreningsaktiviteter i organiseret regi er på 50 personer.

25. marts 2021

Nyt om den kollektive forsikring

Præmien for den kollektive forsikring opkræves hos de tilmeldte haver sammen med havelejen for april kvartal og gælder frem til den 31. marts 2022.

Præmien er på 1.565 kroner.

Ønsker du at tilmelde dig den kollektive forsikring skal du sende en mail til bestyrelsen@afdelingc.net med oplysning om dit havenummer.

Husk, at du selv skal sørge for at afmelde tidligere forsikring når du modtager bekræftelse på, at du er optaget på den kollektive forsikring.

Du kan læse mere om forsikringen her

24. marts 2021

Vandåbning - sæsonstart 

Lørdag den 27. marts kl. 10:00 åbnes der for vandet og så er sæsonen igang.

Sørg for at have lukket for din stophane, så vi undgår oversvømmelser.

Det kan være en rigtig god ide også at lukke for alle andre aftapningssteder udenfor og indenfor, så der ikke sker uheld, hvis andre "kommer til" at skrue på din stophane.

Sørg for, at der under alle omstændigheder er HELT fri adgang til stophanen, så vandmændene kan komme til, hvis det bliver nødvendigt.

2. februar 2021

Nu ryddes HELE ringvejshækken

Hovedstadens Letbane oplyser i en henvendelse, at de desværre ikke kan undgå at rydde foreningens hæk mod Ringvejen.

Det betyder desværre, at vi må vinke farvel til hækken og at de, som har have langs Ringvejen, nu får en ny udsigt at vænne sig til.

I første omgang etableres der byggehegn, men når dette senere nedtages vil Hovedstadens Letbane plante en ny hæk, som i sagens natur ikke yder beskyttelse mod visuel støj eller udsyn direkte ind i haverne fra Ringvejen.

Dette er problemstillinger, som vi vil forholde os til snarest.

Du kan læse informationsbrevet fra Hovedstadens Letbane her

Har du spørgsmål til rydningen, er du meget velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller pr. e-mail: info@dinletbane.dk

21. januar 2021

Generalforsamlingsnyt

I 2020 måtte vi som bekendt aflyse generalforsamlingen i sidste øjeblik på grund nedlukningen af samfundet i kølvandet på covid-19 udbruddet.

Det har ikke siden været muligt at afholde en generalforsamling.

Kolonihaveforbundet vurderer, at det ikke vil være muligt at afholde en generalforsamling før forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer og det kan have lange udsigter.

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre dette allerede er blevet vedtaget og står i vores vedtægter, hvilket det ikke gør.

Der kan dog afholdes digital nødgeneralforsamling i helt særlige tilfælde, hvor der foreligger nødret, som kan begrunde dette. Det kan f.eks. være i den situation, hvor et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe kritiske beslutninger, der haster.

På den baggrund vil vi se tiden an og indkalde til generalforsamling når forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer.

Når årsrapporten for 2020 ligger klar og har været underkastet intern revision vil den blive udsendt til alle medlemmer sammen med et budget for 2021, som bestyrelsen vil styre efter for at holde foreningen i drift.

31. januar 2020

Godt nytår

Vi ønsker alle medlemmer et godt nytår.

Vi håber, at vi kan ses og mødes i det nye år under mere normale forhold.

22. december 2020

Julekort til alle medlemmer fra Kolonihaveforbundet – klik her

8. december 2020

Støjende arbejde ved Harrestrup Å

Hovedstadens Letbane meddeler, at de snart påbegynder det støjende funderingsarbejde på Nordre Ringvej. Arbejdet er en del af det forberedende arbejde, hvor overkørslen over Harrestrup Å forstærkes med et betondæk.

Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet går i gang i uge 51 og varer frem til starten af 2021.

En del af funderingsarbejderne er særligt støjende arbejde og finder sted på hverdage mellem kl. 8-16 i henhold til Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 18 i henhold til samme forskrift. I denne periode vil du opleve almindelig byggestøj fra f.eks. læsse- og gravemaskiner.

24. oktober 2020

Tillykke til årets præmiehaver

Nu har vi endelig modtaget listen over årets indstillede haver til præmiering samt vinderne, som er udvalgt af havekonsulent Ole Stattau.

Stort tillykke til vinderne, som vil blive kontaktet direkte med henblik på overrækkelse af præmier.

19. oktober 2020

Varsling om midlertidig lukning af vandet

På torsdag den 22. oktober kl. 8:00 lukker HOFOR for vandforsyningen til alle haverne.

Når der åbnes for vandet kl. 12:00 skal du følge retningslinjerne fra HOFOR, som du finder her.

15. oktober 2020

Vandet lukkes den 31. oktober

i denne omgang.

Her er et par praktiske bemærkninger og råd, som du med fordel kan følge:

1. Når der er lukket for vandet den 31. oktober, åbnes alle haner, indvendige og udvendige.

2. Anlægget tappes af ved egen taphane, eller ved tilbageløb til hovedledning.

3. Stophane åbnes, før frosten kommer.

4. Husk at lukke stophanen og alle aftapningshaner inden lørdag den 27. marts 2021, hvor der åbnes for vandet.

5. Har du WC, bør du hælde en dunk sprinklervædske i WC’et, af hensyn til frosten.

27. september 2020

Sidste kontortid i år

Husk, at kontoret holder åbent på tirsdag den 29. september mellem kl. 18 og 19 for sidste gang i denne sæson.

Skal du have kontakt til bestyrelsen efter denne dato, så kan du selvfølgelig fortsat sende mails, ringe eller lægge beskeder i postkassen.

Der vurderes huse frem til og med oktober måned til normal sats. Fra november til marts kan der fortsat foretages vurdering - dog er gebyret 2 x normal sats.

Du kan få opfyldt dit badekort gebyrfrit på tirsdag eller du kan få det opfyldt hos marketenderiet på onsdage mellem kl. 16 og 17 i oktober måned.

25. september 2020

Letbaneinformation

Nu rykker arbejdet med letbanen for alvorlig tæt på os.

Det kommer vi blandt andet til at mærke trafikalt og støjmæssigt.

I den forbindelse har Hovedstadens Letbane udgivet et opslag, der i nær fremtid vil lande i postkasserne hos havelejere i en radius af 200 meter fra byggeriet.

Du finder opslaget her

Du kan tilmelde dig Letbanens Infoservice. Så får du altid den nyeste information om letbanebyggeriet i Rødovre Kommune. Du tilmelder dig via dette link 

9. september 2020

Efterårsnyt

Efteråret er over os oven på en sæson, hvor covid-19 restriktionerne har kastet lange skygger over vores koloni, vores land og resten af verdenen.

Heldige er vi, som har kunnet benytte vores haver og stadig overholde forholdsreglerne samtidig med, at vi har fået masser af frisk luft og socialt samvær, på afstand.

Foreningen har i sagens natur været nødsaget til at aflyse alle arrangementer henover sæsonen og med de nyeste restriktioner in mente ser vi os også nødsaget til at aflyse sluk og luk festen i år.

Søndagshyggen og Søndagsspillet har vi dog kunnet holde kørende det meste af tiden, ligesom det er lykkedes at afvikle nogle enkelte arrangementer i fælleshuset med bespisning og bold.

Også fællesarbejdet er blevet afviklet – dog kun på halv kraft, men med mange flere mulige dage end normalt. I den forbindelse er det lykkes en ihærdig gruppe havelejere at få udført en del af det malerarbejde, som trængte sig på. Flot arbejde – det er godt gået. Vejret har sat sine begrænsninger i forhold til færdiggørelsen, men det finder vi også en løsning på.

Foreningens hække er "stukket af" fra os – vi har ikke kunnet samle folk nok til at klippe dem i det omfang, som er nødvendigt – og vi har heller ikke maskinel til den kraftige beskæring, som er påkrævet. Men lige nu er det muligt at komme omkring i foreningen ad stierne efter en gruppe havelejeres flotte indsats på fællesarbejdet.

Senere i denne måned vil fællesarbejdet også tage sig af de måske lidt mindre synlige dele af hækkene på Brovej og mellem dobbelthækkene i starten af Solbærstien ind mod villakvarteret.

Herefter vil firmaet Skovhuggeren overtage opgaven med at få vores hække kraftigt beskåret i både bredde og højde, så vi kan få gjort den kommende sæsons vedligeholdelse af hækkene så smidig og overkommelig som muligt.

Lørdag den 31. oktober bliver der lukkes for vandet i denne omgang. Der bliver åbnet igen lørdag den 27. marts 2021.

Følg dette link for at finde information om, hvordan du skal forholde dig i forhold til lukning af vandet når sæsonen slutter.

21. juli 2020

Hvad vil du bruge dine 750 kroner til?

Husk fællesarbejdet – du kan stadig nå det

I resten af juli og i hele august kan du gå på fællesarbejde hver lørdag kl. 9-12 og hver mandag kl. 17-20 og derved spare 750 skattefri kroner.

Du SKAL komme og deltage en enkelt gang i år, men du er MEGET velkommen til at komme og være med flere gange.

Husk at medbringe et skuffejern eller et lignende passende arbejdsredskab.

21. juni 2020

Oister og 3 virker ikke

Vi har modtaget rigtig mange henvendelser om, hvordan man kan opnå ordentlig internetforbindelse her i området, hvis man vil streame tv eller lignende via en mobil bredbåndforbindelse.

Vi må konstatere, at der er nogle, som ikke virker og det er Oister og 3.

Oister og 3 dur slet ikke i vores område og ved henvendelse til pågældende selskaber får man oplyst, at der er for mange kunder og at sendemasten peger den forkerte vej.

Så man skal søge sine udbydere andetsteds og på andre netværk end 3. 

20. juni 2020

Sankt Hans fest henvist til haverne

Foreningen har i år ikke mulighed for at byde på den sædvanlige Sankt Hans fest på pladsen med hekseafbrænding, musik, lune retter, bar, spil og hygge som vi plejer.

Faktisk vil der til Sankt Hans være lukket helt ned på pladsen i år.

Dette skyldes, at vi ikke kan sikre at overholde forsamlingsforbuddet – end ikke, hvis vi ikke annoncerede arrangementet.

Derfor opfordrer vi i stedet stærkt til, at alle holder fast i, at Sankt Hans forekommer få dage efter midsommer og at det derfor selvfølgelig skal fejres, men at det bliver fejret i haverne UDEN bål eller lignende.

Lad os prøve om vi ikke kan skåle lidt hensyntagende henover hækkene med vore naboer, bagboer o.s.v. og alligevel få en midsommerfest ud af det.

Vi er afdeling C – vi kan godt få tingene til at ske 

20. juni 2020

Stor undersøgelse

Om ikke så længe igangsætter Kolonihaveforbundet en stor medlemsundersøgelse, der undersøger, hvad der er vigtigt for medlemmerne, hvad de ønsker, at Kolonihaveforbundet skal fokusere på i fremtiden og hvilken fornyelse, de gerne ser, at forbundet undergår.

Spørgsmålene i undersøgelsen er baseret på de fokusgruppeinterviews med medlemmer, som forbundet og konsulentfirmaet, nextpuzzle, har afholdt her i juni måned.

Undersøgelsen sendes til hvert enkelt medlem direkte pr. email.

Kolonihaveforbundet har udviklet en video, der forklarer, hvordan man logger på Dialognet og tilgår Foreningsportalen, så man kan opdatere sin mailadresse og/eller adgangskode. Du finder videoen her.

Mange kender ikke deres medlemsnummer og derfor fortælles det, i slutningen af videoen, hvordan man kan finde det.

Til de medlemmer, der enten ikke har mailadresse eller er digitalt stærke er der to løsninger:

1) Kolonihaveforbundet publicerer et link til undersøgelsen på deres hjemmeside www.kolonihaveforbundet.dk, så medlemmerne fra enhver computer kan tilgå undersøgelsen med hjælp fra familie eller venner. Foreningen stiller en PC til rådighed for de medlemmer, som ikke selv har adgang til en. Kontakt os på telefon 8144 2610 for aftale herom eller mød personligt op og lav en aftale i kontorets åbningstid.

2) Der kommer til at ligge en printet version af spørgeskemaet hos Marketenderiet, som kan udfyldes i hånden og afleveres i foreningens postkasse ved kontoret. Foreningen sørger herefter for at scanne svarskemaerne ind og sende dem til Kolonihaveforbundet.

17. juni 2020

Billard starter op

Billardudvalget har meddelt, at fælleshuset åbnes op alle torsdage i ulige uger for en pot billard og noget socialt samvær mellem havekolonisterne.

Øl, vin og vand kan købes til rimelige penge.

Første gang i morgen torsdag den 18. juni kl. 19:00.

God fornøjelse

16. juni 2020

Havelågen er forsinket på grund af Covid-19

Mange har sikkert undret sig over, hvor Havelågen er blevet af i denne måned.

Og inden du render ud og tjekker om din havelåge stadig er på sin plads, så lad os slå fast, at vi taler om vores lokale haveblad; Havelågen.

Vores redaktør, Sven Broe har ulykkeligvis været endog meget hårdt ramt af Covid-19, som er den sygdom, man får af ny coronavirus.

Sven er på nuværende tidspunkt som sådan fri af sygdommen, men følgevirkningerne har været og er stadig enorme.

Sven beroliger dog alle læserne med, at et nyt nummer af Havelågen skam er under udvikling - omend det bliver en anelse forsinket.

8. juni 2020

Fællesarbejdet er startet

Med lidt Corona-forsinkelse kan vi nu lukke op for fællesarbejdet i afdeling C.

Fællesarbejdsudvalget kalder til fællesarbejde i juni, juli og august HVER lørdag kl. 9:00-12:00 og HVER mandag fra kl. 17:00-20:00.

Vi starter på lørdag den 13. juni kl. 9:00 og håber på stort fremmøde, da mange opgaver skal fordeles og løses.

I denne sæson skal alle haver give møde mindst 1 gang – men alle er velkomne så ofte man har lyst.

6. juni 2020

Grill og spil på pladsen søndag den 14. juni

I forbindelse med den gradvise forhøjelse af grænserne for forsamlinger, er det fra mandag den 8. juni tilladt at forsamles op til 50 personer og dermed er det muligt at starte nogle af de aktiviteter op, som vi har måttet lade ligge på hylden indtil nu på grund af Covid19/Corona krisen.

Vi åbner i første omgang op for søndagsspil og søndagshygge med grill på festpladsen på søndag den 14. juni kl. 12:00.

Krav i forhold til social afstand og hygiejne er fortsat gældende og skal overholdes.

29. maj 2020

Pinsemorgen på søndag

Søndag morgen afholder vi Pinsemorgen i afdeling C – i en lidt mere skrabet og afstandskrævende version end vi er vant til.

Villy hejset flaget kl. 8:00 til tonerne af flagsangen, afsunget ved de opstillede gruppeborde, hvor foreningen er vært ved en kop kaffe, en lille en til ganen samt et stykke brød og en øl eller vand.

Gruppebordene er opsat udenfor fælleshuset, i nærheden af flagstangen, med behørig afstand og der må ikke samle sig flere end 10 personer i hver ”gruppe”. Der er ikke adgang til selve fælleshuset.

Det er lidt anderledes end vi plejer, men det skal nok blive rigtig hyggeligt alligevel at hilse på hinanden på afstand, når alle udviser ansvarlighed.

Vi glæder os til at se jer.

29. maj 2020

Fællesarbejdet genstarter 

Vi genstarter fællesarbejdet i juni måned og sikke dog her trænger til en kærlig hånd herude.

Det er besluttet, at vi kun skal på fællesarbejde en enkelt gang pr. hus i denne sæson.

Der meldes mere information ud snarest.

29. maj 2020

Kontoret genåbner

Kontoret åbner igen tirsdage i lige uger og vil som vanligt være bemandet af bestyrelsesmedlemmer.

Første åbningsdag er tirsdag den 9. juni kl. 18-19.

20. maj 2020

Godt nyt om kloakering

I kølvandet på den seneste tids forvirring og tvivl om, hvor langt grundejerforpligtelsen strækker sig i forhold til kloakering af vores koloni (både praktisk og økonomisk), er der nu godt nyt.

Af Rødovre Kommunes fristforlængelse og præcisering af påbud af 16. april 2020 samt Notat om fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 28 sammenholdt med spildevandsbekendtgørelsens § 12 fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at Naturstyrelsen (grundejer) skal stå for kloakering helt ind til hvert enkelt hus. Dette er formuleret således i konklusionen:

”Det er departementets opfattelse, at miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og spildevandsbekendtgørelsens § 12, skal forstås således, at forsyningsforpligtelsen påhviler grundejer og forpligter grundejer til at sikre, at spildevand ledes fra frembringelsessted til offentlig kloak”.

Dette betyder at der nu endelig er en fuldstændig afklaring af dette spørgsmål. Fristen for gennemførelse af kloakering er til gengæld forlænget til 30. juni 2023.

Vi vil sammen med forbundet forsøge om dette kan rykkes frem.

Se mere her

12. maj 2020

Vurdering igen muligt

På baggrund af regeringens seneste anbefalinger er det nu igen muligt at få foretaget vurdering af sit kolonihavehus.

28. april 2020

Ingen generalforsamling foreløbig

Vi har tidligere meldt ud, at vi ville undersøge mulighederne for en digital generalforsamling.

Dette er ikke umiddelbart en løsning - det kræver, at der er et akut behov, hvilket vi ikke kan "snige" os ind under.

Vi må afvente tidens gang og afholde generalforsamling så snart det bliver muligt. Det bliver måske muligt omkring september måned, hvis Danmark åbner op for den slags til den tid.

Indtil da må I trækkes med os "gamle".

11. april 2020

Fællesarbejdet er udsat

Det kan ikke forsvares at udsætte havelejere for risikoen for corona smitte, hvorfor fællesarbejdet er aflyst indtil det vurderes sikkert at genoptage denne elskede, sociale og nødvendige aktivitet.

Vi er klar over, at vores fællesarealer kommer til at bære præg af denne beslutning i negativ retning, men vi må leve med det.

Til gengæld ser rigtig mange haver ud til at nyde godt af hjemsendte og isolerede havelejere. Det syn må vi så glæde os over og nyde fuldt ud.

Det er muligt, at vi til visse helt nødvendige og akutte opgaver bliver nødt til at indhyre arbejdskraft udefra

I forhold til bod for manglende fællesarbejde, så vil denne naturligvis IKKE være i spil så længe vi ikke kan få lov til at udføre fællesarbejde.

10. april 2020

Vi holder lav profil

Alle aktiviteter i foreningen er udsat eller aflyst indtil videre på grund af den aktuelle corona krise.

Der er derfor ingen søndagsspil, ingen søndagsgrill, ingen fester i huset eller på pladsen o.s.v.

Dette vil være tilstanden indtil myndighederne vurderer, at det igen er sikkert at samles i større forsamlinger.

Der foretages ingen vurderinger i øjeblikket. Vi melder ud så snart der igen foretages vurderinger.

Opfyldning og/eller køb af badekort kan foretages hver onsdag mellem kl. 16:00 og kl. 17:00 hos marketenderiet.

Kontoret i afd. C holder lukket, men bestyrelsen kan stadig træffes tirsdage i lige uger fra kl. 17-19 på telefon 8144 2610.

Bestyrelsen kan altid kontaktes pr. e-mail: bestyrelsen@afdelingc.net

3. april 2020

Tid til skrald

Efter de første to affaldsdage med lange åbningstider har affaldspladsen indført følgende tiltag, som vil vare så længe, som det er nødvendigt på grund af corona krisen.

Da det kan tage længere tid at aflevere affaldet, fordi der skal holdes sikkerhedsafstand, så lukkes ”dørene” ikke til lukketid, hvis der er kø. Så nedenstående åbningstider skal ses som et vindue, hvori vi kan møde op med affald. Skraldefolkene lukker altså ikke ned før køen er afviklet på betryggende vis og alle har fået afleveret deres affald.

Affaldspladsen holder som udgangspunkt åbent på søndage mellem kl. 11 og kl. 12 og på onsdage mellem kl. 17 og kl. 18.

Husk at du altid kan aflevere restaffald og bioaffald døgnets 24 timer, alle ugens dage.

28. marts 2020

Hvem tager skraldet?

Set i lyset af corona virus, har vore skraldemænd besluttet at passe ekstra godt på os alle sammen ved at udvide åbningstiden til det dobbelte både søndag og onsdag indtil videre.

Det vil sige, at pladsen er åben for haveaffald m.m. søndag fra kl. 11.00 til kl. 13.00 og onsdag fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Du kan aflevere rest- og bioaffald døgnet rundt, alle ugens dage.

Pointen er, at vi alle sammen skal kunne holde ekstra god afstand til hinanden og til skraldemændene. 

27. marts 2020

UDSAT – VANDÅBNING – UDSAT

Vi har her til morgen modtaget meddelelse om, at den planlagte åbning af vandet i morgen lørdag den 28. marts er UDSAT til lørdag den 4. april på grund af nattefrost.

Åbning af toiletter og baderum er dermed også udsat af samme årsag.

22. marts 2020

Brænder lokummet?

På lørdag åbner vi for vandet, hvis vi kan. Det kræver helbredsmæssigt raske vandmænd og hjælpere samt, at vores rør overhovedet kan klare trykket - om man så må sige. 

Normalt åbner vi også for de offentlige toiletter og for badene senere samme dag.

Imidlertid kræver den særlige situation vi befinder os i lige nu også særlige tiltag i forhold til toiletterne og baderummene. Herunder særlig grundig rengøring.

På den baggrund kan vi ikke garantere at kunne stille offentlige toiletter og bade til rådighed allerede på lørdag og slet ikke klokken tidligt.

Når vi så åbner for toiletter og bade, så skal du stadig huske at passe på dig selv og andre – husk hygiejnen og husk at holde afstand. 

21. marts 2020

Vurderinger og fremvisninger er suspenderet

Det giver nok sig selv, men for at sikre, at alle er informeret, skal vi gøre det klart, at vurderinger er sat i bero af hensyn til brydning af coronavirus/COVID-19 smittekæden.

Så snart det vurderes igen at være forsvarligt at foretage vurderinger, vil vurderingsudvalget genoptage deres pligter.

Når der ikke foretages vurderinger, er der heller ingen huse at fremvise – hverken for sælgere eller for bestyrelsen.

17. marts 2020

Åbning af vand

På trods af adskillige, velmenende opfordringer ser vi os ikke i stand til at imødekomme et ellers stærkt og sympatisk ønske om at åbne for vandet før tid.

Dette skyldes på ingen måde manglende velvilje (vejret er jo i orden til det og vi kunne alle trænge til at komme ud af byen), men vi kan ikke nå at sikre at alle har mulighed for at lukke for deres aftapningshaner m.v. med meget kort varsel.

Så vores budskab er: Hold ud 1½ uges tid endnu – så kommer der vand i hanerne.

Indtil da, så tag gerne i haven og medbring vand hjemmefra – brug eventuelt noget regnvandsopsamlet vand til toiletskyl o.l.

Pas godt på jer selv og hinanden – det er vigtigere og mere betydningsfulde ord end nogensinde. 

16. marts 2020

Har du lejet foreningshuset og ønsker at annullere?

Set i lyset af den situation vi befinder os i, så dispenserer vi i sagens natur fra alle regler omkring afmelding af bookinger i forbindelse med fælleshuset.

Har du bestilt og betalt for leje af huset, så kan du derfor aflyse og få hele beløbet retur helt frem til den dato, hvor du har lejet huset fra.

Send blot en mail til bestyrelsen@afdelingc.net

11. marts 2020

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

I forlængelse af myndighedernes opfordringer og pressemødet i Glassalen i statsministeriet her til aften onsdag den 11. marts udsættes den planlagte generalforsamling lørdag den 14. marts.

En ny dato for afholdelse af generalforsamling vil blive meldt ud så snart det vurderes at være forsvarligt.

6. marts 2020

Annullering af udbud 

Naturstyrelsen har annulleret udbuddet vedrørende den ingeniørmæssige projektering af kloakeringsopgaven.

Se mere her

5. marts 2020

Så bliver der (snart) åbnet for vandet

Lørdag den 28. marts åbner vi for vandet.

Sørg for at have lukket for din stophane, så vi undgår oversvømmelser.

Det kan være en rigtig god ide også at lukke for alle andre aftapningssteder udenfor og indenfor, så der ikke sker uheld, hvis andre "kommer til" at skrue på din stophane.

4. marts 2020

Slut med at være passiv

Vi har nedlagt den passive venteliste, hvilket betyder at de personer, som stod på den passive venteliste nu står på den aktive venteliste med samme anciennitet som hidtil.

Eneste ændring for de tidligere passive på ventelisten er, at de fremover bliver inviteret med til fremvisning af de huse, som sættes til salg i foreningen.

Grunden til, at vi har nedlagt den passive venteliste er, at den ikke længere giver mening. Foreningen sparer intet ved ikke at invitere alle personer, som er skrevet på ventelisten til fremvisninger. Tværtimod.

I gamle dage gav det måske mere mening, da ventelistekolonister skulle kontaktes pr. telefon eller pr. postbrev.

25. februar 2020

Generalforsamlingen nærmer sig og vi har brug for dig 

JA DIG

Nu er det ved at være tid til den årlige, ordinære generalforsamlimg.

Du har modtaget indkaldelsen, hvis du er medlem af afdeling C. Enten pr. mail eller pr. gammeldags og meget dyr fodpost – eller pr. ikke så dyr udlevering fra dit lokale marketenderi.

En forening består i sagens natur af foreningens medlemmer og styres overordnet set af den bestyrelse, som generalforsamlingen sammensætter. Men det kræver, at der er ”noget” at sammensætte en bestyrelse af.

Det er her du kommer ind i billedet. Hvis du stiller op til at blive valgt til bestyrelsen signalerer det selvfølgelig, at du vil bestille noget for foreningen. Men det signalerer ikke, at du er villig til at påtage dig ALLE opgaver, opsige dit job, blive skilt eller andre misforståede konsekvenser af at melde sig på banen. Det betyder blot, at du så er en del af den ledelse, som får foreningen til at fungere og at du er en del af det team, som sammen hjælpes ad om at få det hele til at fungere.

Det betyder selvfølgelig også, at du kan bringe dine idéer på banen – uanset hvor vidtrækkende de måtte være.

24. februar 2020

Stierne er "ordnet"

Vores vejlaug har nu haft alle foreningens stier under kærlig behandling og gjort dem fremkommelige efter vinterens helt utrolige nedbørsrighed.

Stor tak til Kevin og hans trofaste og ukuelige medhjælpere, som har muliggjort, at vi nu kan komme frem på stierne, som inden den kærlige behandling lignede bombekratere fra en for længst glemt krig.

Vi må dog erkende, at februar måneds fortsatte insisteren på at være MEGET våd er temmelig undergravende for projektets holdbarhed – og dermed for stierne.

Særligt sætter de store køretøjer (renovationsbiler og slamsugere) deres præg på foreningens stier i form af meget dybe huller i det gennemblødte underlag, hvilket selvfølgelig er stærkt generende for alle andre brugere.

En opfordring må være, at skrald ALDRIG afhentes af renovationsbiler i haverne, men alene fra festpladsen, hvortil der er asfalteret adgang. Teoretisk set bør afhentning af skrald i en haveforening være et særsyn udenfor sæsonen.

Det er selvfølgelig ikke muligt at undgå tømning af tankene, men en opfordring må være at der alene rekvireres ”små” slamsugere (op til 3.000 liter) når tanken skal tømmes.

Nedbør samler sig visse steder i foreningen til store søer på stierne, hvilket så gør dem besværlige at forcere – særligt for spadserende.

Når man kaster et blik på søerne er de ofte omkranset af små diger ind mod haverne på begge sider af den pågældende sti. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vandet skal i sagens natur løbe af stierne og ind i haverne, hvor der er (burde være) mulighed for afløb til foreningens dræn.

Vi ved godt at der er særlige tilfælde, hvor vandet ikke kan finde afløb i et dræn. Det er ikke disse vi her adresserer.

21. februar 2020

Ventelisten

Hvis du er opskrevet på ventelisten inden 2020, så har du modtaget en email vedrørende årets genopskrivningsgebyr på. kr. 200,00.

Sidste frist for indbetaling af genopskrivningsgebyret er den 31. marts 2020.

Har du skiftet emailadresse eller af andre årsager ikke modtaget emailen fra os, så kontakt os pr. mail på bestyrelsen@afdelingc.net

12. februar 2020

Fastelavn i fælleshuset og på festpladsen i afd. C

ER AFLYST PÅ GRUND AF MANGLENDE TILMELDINGER

Lørdag den 22 februar kl. 11:00 (huset åbner kl 10:00) med slikpose, fastelavnsbolle og kakao til alle børnene samt præmie til bedst udklædte og til kattekongen og kattedronningen.

Til de voksne vil der være mulighed for at købe drikkevarer.

29. januar 2020

Husk vinterhyggen

Selvom vi går mod lysere tider, så kan vi alle sammen godt trænge til lidt hygge her i den kolde, våde vintertid.

Kig forbi havekolonien om lørdagen - vi holder fælleshuset opvarmet og åbent for et spil billard, en gang døde duer, en tår over tørsten, en gang bordfodbold eller hvad du nu har lyst til.

Benyt lejligheden til at kigge til dit kolonihavehus og få en snak med alle de andre kolonister.

26. december 2019

Ny og billigere kollektiv forsikring i afdeling C

Året sluttede med et varsel om en gevaldig præmiestigning fra Tryg, som hidtil har båret risikoen for vores kollektive forsikring.

Præmiestigningen var varslet med 50% pr. 1. januar 2020 og er begrundet i, at risikoen generelt betragtet ikke længere er attraktiv for Tryg.

Præmien ligger på 1.415 kroner pr. år, pr. have inden den varslede stigning. En præmiestigning på 50% ville have medført, at den kollektive forsikring ikke længere ville være konkurrencedygtig sammenlignet med, hver enkel havelejers muligheder for at forsikre fritidshus og fritidshusindbo individuelt.

Vi har derfor opsagt den kollektive forsikring hos Tryg og i stedet indtegnet en tilsvarende kollektiv forsikring via Kolonihaveforbundet hos Alm Brand.

Alle haver som var omfattet af den kollektive forsikring hos Tryg vil automatisk være omfattet af den nye kollektive forsikring hos Alm Brand.

Forsikringsdækningerne er i grove træk identiske.

Den årlige præmie andrager 1.100 kroner pr. år, pr. have.

Forsikringspolice og forsikringsbetingelser er tilgængelige ved at klikke her.

Af policen fremgår det også, hvilke haver, der er omfattet af den kollektive forsikring.

Der er pr. 1. januar opkrævet forsikringspræmie hos de tilmeldte haver baseret på den ”gamle” præmie på 1.415 kroner.

Da den nye præmie er væsentligt lavere end den gamle vil den betalte præmie svare til 5 kvartalers præmie i stedet for 4. Forsikringen er derfor betalt helt frem til 31. marts 2021. Derudover vil der blive fratrukket 40 kroner ved opkrævningen af haveleje for april kvartal 2020, hvilket svarer til resten af den for meget betalte præmie.

Derefter vil den årlige præmie på 1.100 kroner blive opkrævet sammen med havelejen for april kvartal. Første gang den 1. april 2021.

Er du i dag ikke omfattet af den kollektive forsikring, så kan du tilmelde dig ved at sende en mail til bestyrelsen@afdelingc.net med angivelse af dit havenummer og at du ønsker at tilmelde dig forsikringen.

Du er først omfattet af forsikringen når du har modtaget en bekræftelse herpå.

5. december 2019

Opdatering

Her på hjemmesiden har vi flyttet en lille smule rundt på tingene, så det er blevet lidt mere logisk at finde de forskellige informationer du efterspørger.

Hvis du bruger mobil opdager du nok ikke den store forskel, men hvis du bruger en pc eller en mac vil du opleve, at der er blevet ryddet op hist og her og at det nu er mere logisk og enkelt at finde de informationer du søger.

Vi håber du nyder at navigere rundt her hos os.

30. november 2019

Ingen nytårsfest (i fælleshuset)….

I år arrangerer foreningen ikke nytårsfest.

Det har ganske enkelt ikke vist sig muligt at finde hjælpere nok til at sørge for alle de lavpraktiske detaljer i en tid, hvor der ikke er vandforsyning til fælleshuset, normale toiletforhold m.v.

Vi håber dog, at mange medlemmer vil holde nytårsaften i deres huse alligevel - husk at overnatning i husene mellem den 31/12 og den 1/1 er tilladt.

7. november 2019

Kloakeringsnyt

Det vedrører os alle sammen og der er mange "spændende" rygter i omløb. Lad os holde os til fakta.

Faktum er, at vi skal kloakeres og at vi nu er gået ind i den fase, hvor opgaverne sendes i udbud. Første fase er naturligvis den ingeniørmæssige projektering. Du kan følge med ved følge linket her til vores kloakeringsinformationsside.

26. oktober 2019

Så fik vi lukket ned for vandet for vinteren

Her er et par praktiske bemærkninger og råd, som du med fordel kan følge:

1.Når der er lukket for vandet, åbnes alle haner, indvendige og udvendige.

2. Anlægget tappes af ved egen taphane, eller ved tilbageløb til hovedledning.

3. Stophane åbnes, før frosten kommer.

4. Husk at lukke stophanen og alle aftapningshaner inden lørdag den 28. marts 2020, hvor der åbnes for vandet.

5. Har du WC, bør du hælde en dunk sprinklervædske i WC’et, af hensyn til frosten.

19. september 2019

Vinsmagning

Den traditionsrige vinsmagning afholdes søndag den 13. oktober.

Gratis adgang.

13. september 2019

Sluk Og Luk Fest

Sæsonens officielle Sluk Og Luk Fest løber af stablen lørdag den 28. september kl. 18.00 i Fælleshuset.

30. august 2019

Vandet lukkes den 11. september... 

...for en kort bemærkning.

Vi skal have skiftet vandmåler.

Det sker som led i en lovpligtig kontrol, der skal sikre, at HOFORs vandmålere er i god stand og måler korrekt.

Det er nødvendigt at lukke for vandforsyningen i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 11:00.

22. august 2019

Præmiehaver 2019

Så er det afgjort, hvilke haver, der har gjort sig fortjent til præmiering i 2019.

Først og fremmest tillykke til de dygtige havelejere, som har tilegnet sig 1’ste præmier og ærespræmie. Det er super godt gået.

Også en stor tak til sidste års præmiehaver, som jo har stået for indstillingerne til dette års præmiehaver.

Afdeling A står i år for afholdelse af præmiehavefesten, hvor alle de præmierede skal fejres med diplomer, præmier, god mad og drikke og ikke mindst dans god musik.

Se listen over årets præmiehaver og de som var "meget tæt på" her

21. august 2019

Girokort til alle

Nu overgår vi til Kolonihaveforbundets foreningsservice, hvilket indebærer at ALLE havelejere modtager et giroindbetalingskort til indbetaling af haveleje pr. 1. oktober 2019. 

Vi har ved den lejlighed været nødt til at afmelde alle betalingsserviceaftaler.

Vi opfordrer til, at du selv tilmelder havelejen til betalingsservice på ny når du modtager girokortet.

Sørg for at holde dine adresseoplysninger opdateret. Hvis du flytter, skifter emailadresse, får nyt telefonnummer eller lignende, så giv bestyrelsen besked på bestyrelsen@afdelingc.net

6. august 2019

Kolonien III

Der er kunst og kultur på programmet her i kolonien fra lørdag den 17. august og frem til tirsdag den 3. september.

11 kuratorer og kunstnerne præsenterer 53 kunstnere fra ind- og udland. Det bliver ikke kedeligt.

Udstillingerne vil ligge spredt rundt i vores havekoloni og ifølge pressemeddelelsen samles ”kunst og kolonihaveliv i en helt særlig oplevelse, hvor man må gå lidt på opdagelse for at skelne værkerne blandt havernes øvrige artefakter. Udstillingen indgår i det liv og fællesskab som findes i haveforeningen, og skaber en unik kunstoplevelse for børn og voksne i lokalområdet – og for alle med interesse for ny kunst, lyd og performance”

Lørdag den 17. august er der fernisering fra kl. 14 og der vil være fest, musik og rigtig godt gang i den på festpladsen, hvor der også grilles og serveres kølige drikkevarer.

Læs mere her

Du finder udstillingshæfte med kort her

6. august 2019

Et bump på vejen... 

Nogle gange må man erkende at det kan være godt med forhindringer i vejen.

Bilernes hastighed er sænket mærkbart på Brovej efter, at der er kommet vejbump.

Dermed lever tiltaget op til forventningerne og havekolonierne langs Brovej er blevet et mere sikkert sted at være for børn og voksne - sådan rent trafikalt.

Fartgrænsen er nu 20 km/t mod førhen 50 km/t – selvom mange nok mente at grænsen kun var på 15 km/t. Denne grænse på 15 km/t gælder dog kun på stierne inde i haveforeningerne.

5. august 2019

En mandagsrekord

Der var stor skepsis da fællesarbejdet blev annonceret ændret til at foregå en lørdag og en mandag hver måned i stedet for udelukkende om lørdagen (og hver lørdag), sådan som det var tidligere.

Vi kan konstatere at fremmødet er nogenlunde det samme om lørdagen som om mandagen.

Et ekstraordinært stort fremmøde oplevedes dog i dag mandag den 5. august, hvor ikke mindre end 27 havelejere mødte frem til en hyggelig aften i fællesarbejdets tegn.

Fællesarbejde om mandagen er bestemt kommet for at blive. Det skal ikke være en sur pligt at lave noget sammen for os alle sammen - det skal være bekvemt og hyggeligt. 

24. juni 2019

Sankt Hans i afdeling C

Heksen havde løst billet til en oneway tur til Bloksbjerg og blev sendt afsted på første klasse uden forsinkelser.

Børnene hyggede sig med snobrød mens kokkene forberedte middagen.

Der blev budt på hele to menuer – en thailandsk og en dansk - og mere end 110 personer kunne nyde et lækkert, forudbetalt måltid.

Underholdningen varede til langt efter kl. 23, hvor der blev danset, festet og leet. Imellem dansetrinene kunne der spilles på tombola og heksespil indtil alt var udsolgt.

Stor tak til alle jer frivillige hjælpere – både jer fra afd. C og jer fra afd. A og ikke mindst jer, som kom helt udefra for at give en hånd med til at få Sankt Hans til at køre.

Det er selvfølgelig tankevækkende, at der ikke kan skaffes hjælpere nok blandt afd. C’s egne medlemmer til at stable fester for afd. C’s medlemmer på benene....

9. juni 2019

Hjertestarter

Foreningens nye hjertestarter er i dag blevet monteret ved køkkenindgangen til fælleshuset.

For hjerteløberne vil den være synlig i appen.

En opfordring til alle, som er fyldt 18 år og bor i Region Hovedstaden:: Bliv hjerteløber og red liv!

9. juni 2019

Pinsemorgen

Hvor var det dejligt at se så mange medlemmer i alle aldre til hygge, sang, spil og snak i fælleshuset tidligt pinsemorgen.

Tak til Rikke og Dennis for at have ydet en kæmpe indsat, der lige løftede hele arrangementet på trods af det korte varsel.

3. juni 2019

Grøn madklub

Der inviteres til et grønt og klimavenligt måltid onsdag den 26. juni i fælleshuset kl. 18:00.

Kom og nyd et godt måltid med god samvittighed.

1. juni 2019

PINSEMORGEN

ER REDDET

Kom til pinsemorgen i fælleshuset i

afd. C søndag den 9. juni kl. 7:00

Der bydes på kaffe, morgenbrød og en lille skarp, samt udvidet søndagsspil.

Øl og vand kan købes til ganske fornuftige priser.

TILMELDING HOS MARKETENDEREN

21. maj 2019

Kloakeringsnyt

Som tidligere omtalt blev der afholdt møde mellem Naturstyrelsen og afdelingerne A, B og C samt Kolonihaveforbundet fredag den 10. maj.

På mødet fremlagde Naturstyrelsen i grove træk to mulige løsningsforslag vedrørende kloakering af haverne.

Det ene forslag indebar, at Naturstyrelsen forestår kloakeringen, men i en meget skrabet version.

Det andet forslag indebar, at foreningerne selv forestår kloakeringen.

Naturstyrelsen har fremlagt en række ulemper og fordele ved begge scenarier.

Foreningerne har i dag den 21. maj afholdt et fællesmøde samt et møde med Kolonihaveforbundet, hvor der blev rejst en række spørgsmål, som er uafklarede.

Foreningerne afventer således afklaring eller belysning af disse spørgsmål således, at der foreligger et oplyst grundlag at arbejde videre på.

21. maj 2019

Ro på – og så lidt valgkamp

Mange havelejere havde i lørdags taget plads i fælleshuset for at kunne byde Mads Fuglede (V) og Morten Bødskov (A) velkommen og for at høre, hvordan de stiller sig i forhold til udspillet fra regeringen vedrørende ændringer af kolonihaveloven.

Som det allerførste kunne de to politiske kombattanter berolige alle med, at de var gået sammen om at gå imod regeringens udspil.

Der bliver altså ikke pillet ved frivillighedsprincippet med stemmer fra Venstre eller Socialdemokratiet.

Dette gav rigtig god ro, selvom de efterfølgende spørgsmål afslørede, at Mads og Morten ikke var helt enige i alle detaljerne. Men der var fuld enighed om, at vores haver ikke skal flyttes til fordel for nye erhvervs- eller boligområder.

Herefter blev der også plads til lidt valgkamp og begge politikere pegede på de trafikale udfordringer, som den eksplosive befolkningstilvækst i hovedstadsområdet fører med sig, som et område, der bør være særlig fokus på.

11. maj 2019

Mød politikerne i foreningshuset i afd. C

Invitation til alle havelejere i afdeling A, B og C.

I forlængelse af fællesmødet med Mattias Tesfaye, hvor foreningshuset var fyldt op med havelejere på trods af det meget korte varsel og tidspunktet for mødet, har forbundet indgået en aftale med folketingsmedlemmerne Morten Bødskov (A) og Mads Fuglede (V) om at lægge vejen forbi os til et nyt arrangement i foreningshuset i afd. C.

Mødet afholdes lørdag den 18. maj kl. 14:00

På mødet kan du stille spørgsmål til de to folketingsmedlemmer. De har i øvrigt lovet at de gerne besvarer spørgsmål om alle politiske emner – når mødet nu ligger midt i valgkampen.

Morten og Mads er gået sammen om at arbejde imod det ødelæggende udspil fra erhvervsministeren, hvilket vi selvfølgelig støtter 100% op om.

Vi håber derfor at rigtig mange kolonister vil møde op og vise vi er super seriøse omkring vore krav om bevarelse af kolonihaverne.

10. maj 2019

Grøn spiseklub på tirsdag

Kom og nyd en velsmagende, vegetarisk menu i foreningshuset på tirsdag kl. 18:00.

Tilmelding hos marketenderen senest på søndag den 12. maj eller til Susanne på telefon 6130 7283.

Voksne kr. 50 og børn kr. 25.

7. maj 2019

Kloakeringsnyt

Naturstyrelsen har inviteret os (afd. A, B og C) til møde i Kolonihaveforbundet på fredag den 10. maj.

Her skal vi drøfte kloakeringssituationen.

Vi er naturligvis særligt spændte på om Naturstyrelsen kan overholde den tidsplan, som er blevet stillet os og Rødovre Kommune i udsigt.

Derudover er vi selvfølgelig meget interesserede i om der er styr på de økonomiske aspekter af sagen.

Efter mødet vil vi snarest offentliggøre udkommet her.

7. maj 2019

Det bliver frivilligt...

forsikrer ministeren om eget udspil.

Det beroliger dog på ingen måde Kolonihaveforbundet.

6. maj 2019

Super gode input til fra medlemmerne

Fællesmødet med MF Mattias Tesfaye blev afholdt Fredag den 3. maj i afd. C’s fælleshus.

Meningen med mødes var at give Mattias et indtryk af vore bekymringer omkring regeringens udspil, som bringer vores kolonihaver i fare.

Desuden ønskede vi at give Mattias et indtryk af hvad en kolonihave egentlig er for en størrelse og hvem kolonihavefolket er. Det sidste viste sig at være en smal sag idet Mattias har trådt sine barneben i sin mormors kolonihavehus.

Foreningshuset var fyldt til bristepunktet med kolonister fra alle tre haveforeninger på trods af det meget korte varsel og selve tidspunktet for arrangementet en fredag formiddag.

Men rigtig mange tog ordet og gav udtryk for hvad kolonihaven betyder for hver især og hvilken ulykkelig situation vi risikerer at havne i, hvis ikke frivilligheden fastholdes når udspillet skal gøres til et reelt forslag efter valget. Rigtig mange gode og rørende historier kom på bordet.

Mattias kunne berette at kendskabet til udspillet ikke er blevet bredt ud, men, at han personligt vil arbejde for at bevare kolonihaverne.

Fra forbundets side opfordredes til, at vi som medlemmer også forsøger at påvirke de lokale politikere ligesom også andre MF’ere er inviteret til arrangementer rundt omkring i landets kolonihaveforeninger.

30. april 2019

Fællesmøde på fredag den 3. maj kl. 10:00 for alle havelejere i afdeling A, B og C

I regeringsudspillet "Danmarks hovedstad - Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet" stiller regeringen forslag om, at landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri.

Dette bringer os direkte i farezonen og vi må derfor kæmpe imod en omplacering med alle tilgængelige midler.

Kolonihaveforbundet har på den baggrund inviteret

MF for Socialdemokraterne Mattias Tesfaye

til at møde os kolonihavefolk i øjenhøjde her i Sommerhuskolonien

på fredag den 3. maj i foreningshuset i afdeling C kl. 10:00

Foreningen byder på kaffe/te/vand og øl til gunstige priser.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle møder op og stiller de spørgsmål, som vi alle brænder for at få svar på.

Det er klart, at mange vil være arbejdsramt på fredag – særligt med så kort varsel (det er de vilkår vi arbejder under så tæt på et valg). Der vil derfor blive lavet et udførligt referat af begivenheden ligesom der arbejdes på flere arrangementer med folketingspolitikere i nærmeste fremtid.

16. april 2019

God gammeldaws mad til en rigtig gammeldaws pris

Vores hold bag den nye madklub "Gammeldaws mad" inviterer på eventyrlig, gammeldaws mad hver måned i fælleshuset.

16. april 2019

Opfriskede stier

Vores nye vejlaug har taget kampen op og har bragt vore stier tilbage til et jævnt køreunderlag.

Selvbestaltede, hastighedsreducerende foranstaltninger i form af bump eller dybe huller er blevet udjævnet – for denne gang.

Det skal høre op – fremover må de, som laver sådanne tiltag, selv betale bøderne fra redningsmyndighederne.

Samtidig skal det stå helt klart at kørsel på stierne skal ske med aller største forsigtighed.

Vi skal finde en balance mellem at brand- og redningskøretøjer kan komme hurtigt frem og at fartglade idioter ikke skal ødelægge denne mulighed.

Det er svært at forestille sig, at der blandt vore egne medlemmer findes en, som kunne finde på at bringe andre medlemmers eller deres børns førlighed i fare ved at køre med høj hastighed gennem foreningen på de ganske smalle stier.

Stor tak til det nye vejlaug såvel som det tidligere for jeres uvurderlige indsats. Det redder dagen for mange og livet for nogle.

8. april 2019

Skal vi flyttes?

I regeringsudspillet "Danmarks hovedstad - Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet" stiller regeringen forslag om, at landets kommuner kan omplacere kolonihaver, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som f.eks. boliger eller erhvervsbyggeri.

Dette med motto om, at der skal "være plads til alle".

Det kræver en afmontering af varighedsbegrebet i kolonihaveloven at give det mandat. Og sker det, bliver vi direkte berørt.

Regeringen har fået tilføjet et frivillighedselement til udspillet, der skal gøre en evt. flytning frivillig for de berørte haveforeninger. Men det er i sig selv et paradoks - for hvilke foreninger ønsker frivilligt at blive flyttet? Frivillighedselementet er en politisk metode til at undgå uro før det kommende valg. Efter valget bliver elementet slettet fra udspillet - uden at det har konsekvenser for politikerne.

Derfor må der kæmpes for, at frivillighedselementet bliver bevaret i udspillet. Også efter valget!

5. april 2019

Flaghejsning

Husk officiel flaghejsning i morgen lørdag den 6. april kl. 8:00.

Der bydes på et stykke brød, kaffe og en lille en.

Husk sangstemmen

4. april 2019

Vedtægter opdateret

Nu ligger de nyeste vedtægter inklusive ændringerne fra generalforsamlingen 2019 klar til hentning her.

Referatet fra generalforsamlingen er også klar og udsendes pr. email og pr. fodpost til alle medlemmer i uge 15.

1. april 2019

Så er der BANKO

Bankoudvalget er klar med datoer for sæsonens bankospil.

Se datoer og tidspunkter her - sæt kryds i kalenderen og kom og vind.

20. marts 2019

Så bliver der åbnet for vandet

På lørdag den 30. marts åbner vi for vandet. 

Sørg for at have lukket for din stophane, så vi undgår oversvømmelser. Det kan være en rigtig god ide også at lukke for alle andre haner, så der ikke sker uheld, hvis andre "kommer til" at skrue på din stophane.

18. marts 2019

Generalforsamlingen er overstået

Foreningen afholdt sin ordinære generalforsamling lørdag den 9. marts og alt forløb i ro og mag.

Referatet vil snarest være klargjort og underskrevet, hvorefter det vil blive udsendt til alle medlemer.

5. marts 2019

Husk generalforsamling på lørdag den 9. marts 

I det udsendte materiale kan du se hvor og hvad tid vi mødes, samt hvad der skal drøftes og stemmes om.

Det er på generalforsamlingen de vigtige afgørelser om foreningens fremtid besluttes.

1. marts 2019

Tid til genopskrivning

Står du foreningens venteliste, er det blevet tid til genopskrivning. Vi har sendt dig en email med de praktiske detaljer om genopskrivning.

Hvis du har skiftet emailadresse eller af andre årsager ikke har modtaget email om genopskrivning, bør du straks kontakte os - gerne pr. email til bestyrelsen@afdelingc.net - med information om din nye (eller din korrekte) emailadresse. 

Hvis du vil vide mere om opskrivning og venteliste, så kan du klikke her.

22. februar 2019

Lej fælleshuset online

I dag lancerer vi vores nye bookingsystem til leje af fælleshuset.

Systemet gør det muligt for dig på en nem og enkel måde at booke huset via hjemmesiden så snart du kender datoen for dit næste arrangement. 

Læs mere her 

17. februar 2019

Forsikringsnyt

Forsikringspræmien vedrørende den kollektive forsikring opkræves sammen med havelejen for april kvartal - ligesom sidste år.

Vi satser på at vi næste år kan opkræve præmien sammen med havelejen for januar kvartal.

11. februar 2019

Afdeling C lever - også om vinteren

I meget gamle dage var alt lukket om vinteren.

Nu har vi varmepumpe og MobilePay.

Og som noget helt nyt har vi holdt fælleshuset åbent som et forsøg de første par lørdage her i februar og det har været en succes.

Foreningen tjener penge - mere end det koster at varme huset op. Derudover har mange medlemmer gjort længere ophold end sædvanligt og taget del i hyggen med spil og billard.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte forsøget - I hvert fald frem til Fastelavn. 

Så tag familien med i haven på lørdag og nyd en forfriskning i fælleshuset og udveksl bulletiner med de øvrige medlemmer.

13. januar 2019

Fastelavn med tøndeslagning i afd. C

Julefrokost og nytårsfest er godt og vel overstået og det er blevet tid til at se frem mod den næste aktivitet i afd. C. 

18. december 2018

Den nye deklaration er på plads

Du kan hente den nye deklaration her 

17. december 2018

Kloakering

Naturstyrelsen har bedt Rødovre Kommune om fristforlængelse til 1. juli 2020 med hensyn til kloakering af Sommerhuskolonien afd. A, B og C.

Af Naturstyrelsens brev til Rødovre Kommune fremgår det, at såfremt Naturstyrelsen skal forestå opgaven vil anlægsarbejdet blive forsøgt henlagt til perioden fra 1. oktober 2019 til 1. juli 2020.

På et møde i Teknik- og miljøudvalget den 4. december 2018 har Rødovre Kommune accepteret fristforlængelsen.

Læs referatet fra Teknik- og miljøudvalget her

Læs Naturstyrelsens plan for kloakering af vores koloni her

16. december 2018

Ekspropriationsforretning

Den længe ventede ekspropriationforretning i forbindelse med anlæggelsen af Letbanen er gennemført den 4. december 2018 kl. 9:00, kl. 10:00 og kl. 11:00.

Til stede fra haveforeningen var kasserer Margrethe Stilling og formand Lars Johansen.

Ifølge Letbanens repræsentanter er det overvejende sandsynligt, at man kan undgå at udføre de varslede indgreb, som vedrører Ringvejshækken og en lille bid af Solbærstien 63 og 58.

Dette skyldes, at man istedet vil udnytte de ikke indregnede arealer mellem vej og cykelsti.

Om alt går vel bliver vi med andre ord ikke berørt af byggeret udover støjgenerne i anlægsperioden.

Du kan hente forhandlingsprotokollen her

11. december 2018

Tilmelding til julefrokosten den 12. januar 2019 kl. 15:00

Så er der åbnet op for tilmelding til julefrokosten i afd. C lørdag den 12. januar 2019 kl. 15:00.

Sidste frist for tilmelding var lørdag den 29. december 2018.

28. november 2018

TILMELDING TIL NYTÅRSFEST 2018/2019

Så er der åbnet op for tilmelding til årets "brag" af en nytårsfest i afdeling C.

Arrangementet er for medlemmer af Sommerhuskolonien afd. A, B og C og disses familier/venner.

Der var sidste frist for tilmelding (og betaling) den 19. december.

24. oktober 2018

Kæmpe nytårsfest er under opsejling i afd. C

Ryd kalenderen (du kender datoen) - det her bliver rigtig godt.

24. oktober 2018

Vandet lukkes på lørdag

Vi lukker for vandet den 27. oktober kl. 10:00 og i den anledning skal I foretage jer følgende:

1.Når der er lukket for vandet, åbnes alle haner, indvendige og udvendige.

2. Anlægget tappes af ved egen taphane, eller ved tilbageløb til hovedledning.

Hvis du/I er taget hjem før 27. oktober, skal der:

3. Lukkes for egen stophane og åbnes for alle haner, indvendige og udvendige.

4. Som i pkt. 2, idet stophane åbnes, før frosten kommer.

5. Husk at lukke stophanen og alle aftapningshaner inden lørdag den 30. marts 2019, hvor der åbnes for vandet.

6. Har du WC, bør du hælde en dunk sprinklervædske i WC’et, af hensyn til frosten. 

Kontaktoplysninger til vandmændene finder du  her

3. oktober 2018

Deklarationsnyt

Torsdag den 27. september blev vores nye deklaration sendt til tinglysning. Det er uklart hvorfor dette ikke er sket umiddelbart efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen. Men nu er den altså så på vej.

Den gælder dog reelt først fra den er tinglyst og der kan derfor ikke byggesagsbehandles på den nye deklaration før dette er på plads.

3. oktober 2018

 

Præmiehaver

 

Kolonihaveforbundets havekonsulent har udvalgt årets præmiehaver på baggrund af indstillinger fra sidste års præmiehaver.

De udvalgte præmiehaver er:

Solbærstien 2, Stikkelsbærstien 4, Stikkelsbærstien 1 og Morbærstien 47.

Kæmpe stort tillykke til jer.

Præmiefesten for vinderne bliver i år afholdt her i afd. C, idet afd. B har meldt ud, at de ikke længere ønsker at indstille haver til præmiehaver og derfor heller ikke skal holde fest for de øvrige to foreningers præmiehavevindere.

2. oktober 2018

Vejbump

I samarbejde med politiet er der udviklet en plan for reduktion af hastigheden på Brovej, som indebærer at der etableres vejbump og lovlig hastighedsbegrænsning. Dette muliggør også, at politiet kan gennemføre fartkontrol på Brovej.

1. oktober 2018

Ændring i bestyrelsens sammensætning

Tommy Jonassen, have 157, er trådt ud af bestyrelsen. 1. suppleant Berit Pastoft, have 54, har overtaget den ledige plads i bestyrelsen efter Tommy.

Berit overtager også posten som koordinator for fællesarbejdsudvalget.

23. september 2018

Storskærmsafslutningsfest

lørdag den 13. oktober fra kl. 18:00

Dagens ret er flæskesteg til 45 kroner.

Tilmelding senest den 10. oktober.

20. september 2018


INDBRUD

Hele to indbrud er det blevet til her i løbet af de seneste to uger i afdeling C.

Det er to indbrud for meget kan vi nok blive enige om og det kan måske få nogle til at rykke hjemad på grund af utryghed.

Det seneste indbrud skete her til aften og det lykkedes faktisk en kolonist at få fat i gerningsmændene – fire små drenge på max. 14-16 år, som havde beriget sig med 4 Faxe Kondi sodavand under et indbrud i koloniens vestlige ende.

Det er måske de samme drenge, som har foretaget det første indbrud i huset næsten ved siden af.

De har nok ikke tænkt over, at deres indbrud har skabt og stadig skaber utryghed blandt andre mennesker og at deres trang til berigelse slet ikke står mål hermed.

Jeg har et håb om, at gerningsmændenes møde med et ægte, levende væsen fra afdeling C har været så skræmmende, at de måske tager et frikvarter fra deres ugerninger.

I alt fald håber jeg, at ingen kolonister flygter hjem før tid på grund af nogle små drenges streger og så håber jeg at ALLE vil være så søde som muligt til at spørge ind til ALLE ubekendte personers færden i vores koloni. 
Det er bare at spørge ”kan jeg hjælpe dig med noget” eller ”hvad/hvem leder du efter” - så er de klar over, at de er ”registreret”.

19. september 2018

Julefrokost 

Det er snart jul ........ Jo det er..... og dermed også tid til at tænke på julefrokost.

Sæt X i kalenderen lørdag den 12. januar 2019.

Nærmere information om tilmelding og praktik følger.

18. september 2018

Andebanko

Bankoudvalget slår dørene op til ANDEBANKO søndag den 14. oktober kl. 13:00 for ligesom at slutte året af med manér.

Alle er velkomne.

Tag ungerne og børnebørnene med - de synes det er mindst lige så sjovt som du gør.

16. september 2018

Sluk og luk fest

for medlemmer af afdeling C lørdag den 29. september 2018

Det er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

6. september 2018

Kom til åbent hus og vinsmagning søndag den 16. september kl. 14-16.

6. september 2018

Det er snart sidste chance for at udføre fællesarbejde i 2018.

Hvis du ikke vil betale 1.000 kroner for at slippe for at lave noget, så skal du på fællesarbejde to gange i sæsonen. Sidste chance er den 22. september.

Vi mødes ved flagstangen ved siden af fælleshuset lørdag kl. 9.

28. august 2018

Æbledag på søndag den 2. september kl. 10-12.

19. august 2018

KOLONIEN II

er i fuld gang med sin afvikling – sidste (planlagte) chance for at opleve værkerne er den 3. september.

I fredags var der fernisering med efterfølgende fest på festpladsen, hvor flere hundrede mennesker blev budt på ægte grillpølser direkte fra afd. C’s kæmpegrill samt kolde øl og vand direkte fra afd. C’ bar.

Chancen for gevinst var tilstede da KOLONIEN II havde sørget for en særlig form for tombola, hvor hovedformålet var at støtte op om projektet og give mulighed for at vinde særlige gevinster, som normalt ikke findes i tombolaen.

På scenen blev underholdningen leveret fra kl. 20 og frem til omkring midnat. Her blev der skruet på alle knapperne for at påvirke alle – enten æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt, hvilket vel reelt falder inden for rammerne af, hvad kunst er.

Mange personer – herunder adskillige kolonister - har ydet en enestående indsats for at få dette arrangement afviklet og for at være lykkedes med at få kolonister og kunst til at mødes.

10. august 2018

KOLONIEN II - fra den 17. august til den 3. september

Lige midt i din have....

3. august 2018

Sommerfest i afd. C på lørdag den 4. aug

Festen kommer til at køre som planlagt - dog uden bespisning. 

20. juli 2018

Ringvejshækken er ved at blive beskåret

Det vil volde lidt besvær, idet afklippede og afskårne grene vil komme til at ligge på indersiden af hækken til gene for alle, som bevæger sig ad den sti.

Der går lige nogle dage inden anlægsgartneren er færdig og har fået fjernet "affaldet" helt.

Indtil da bedes alle udvise tålmodighed og passe på de meget lange torne, som desværre findes i det afskårne. Ikke mindst af hensyn til hunde, børn og egne tæer kan det anbefales at gå langt udenom. Cyklister kan også spare sig for en ærgerlig punktering ved at køre udenom. 

12. juli 2018

4 hurtige fra HOFOR

Der er udstedt vandingsforbud på offentlige arealer og i den forbindelse opfordres private også til at udvise særlig omtanke. Her er 4 hurtige råd:

Lad være med at vande din græsplæne. Den kan sagtens klare sig uden.

Brug en vandkande når du vander dine blomsterbede og blomsterkrukker – vandslangen er en vandsluger, som bruger 12 liter vand pr. minut.

Lad være med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, før det når planterødderne.

Undlad at fylde store havebassiner – de største kan rumme ligeså meget vand, som en enkelt dansker bruger på et halvt år.

3. juli 2018

Lovligt betyder lovligt

På et tidspunkt skal de fleste af os sælge vores kære kolonihavehus.

Vi mener vel selv at det er det bedste hus i verden og at det ikke gør noget, at det er lidt for stort eller står lidt for tæt på naboskel. Måske næsten i naboens have...

Men det GØR noget og lad nu være med at prøve på at sælge noget ulovligt byggeri - den går altså ikke. 

Og vær nu sød at lade være med at bygge noget som din kone eller mand skal lovliggøre efter din egen død. Det er ikke fair.

28. juni 2018

Billard HVER torsdag

I en forsøgsperiode har billard været afholdt om fredagen når fælleshuset ikke har været lejet ud i weekenden og ellers om torsdagen.

Dette har skabt alt for meget forvirring og for mange aflyste billardaftener.

Derfor vender billard nu tilbage til sin tidligere form med billardaften om torsdagen - hver torsdag kl. 18:00.

Første gang er i aften, så kridt køen og mød op til en hyggelig aften.

21. juni 2018

Invitation til afsløring af legepladsens nye navneplade

Lørdag den 21. juli kl. 13:00 afsløres legepladsens nye navneplade ved et lille hyggeligt arrangement her i afd. C.

Der er konkurrence, musik og meget mere. 

17. juni 2018

Loppemarked søndag den 1. juli på pladsen, i fælleshuset og i haverne.

Årets loppemarked afholdes søndag den 1 juli.

Meld dig til - køb en bod på festpladsen eller i fælleshuset - det koster kun en 50'er.

Ønsker du at holde loppemarked i din egen have, så er det helt gratis.

14. juni 2018

Kolonihaveforbundet søger billedmateriale

Derfor er der brug for din hjælp. 

Der søges lige nu kolonister, der har lyst til at få taget billeder, som kan bruges på forbundets hjemmeside, på Dialognet og i andre sammenhænge, hvor der skal kommunikeres og dermed være forbundets ansigt udadtil.

Og ja - der er præmier.

14. juni 2018

Grill på søndag den 17. juni på pladsen

På søndag trækkes den store grill igen frem på festpladsen.

Der er pølse med brød for en 20'er fra kl. 12.

Der er snapsespil og masser af drikkevarer til meget fornuftige priser i baren allerede fra kl. 11..

10. juni 2018

Grøn Madklub igen mandag den 18. juni

Vi ses til et par hyggelige timer, med god mad og dejlig stemning i fælleshuset.  Vi starter kl. 18. Pris: 45,- pr kuvert - små børn deltager gratis. 

Tilmelding via sms til tilf. 6130 7283 (Susanne, Solbærstien 2)

Eller hos Marketenderen

Betaling skal ske ved tilmelding - enten via MobilePay eller kontant

2. juni 2018

Skt. Hans

Så er årets brag af en Skt. Hans fest under opsejling.

1. juni 2018

Deklaration / Kommuneplan 2018

Den nye og længe ventede deklaration er på trapperne. 

Deklarationen er en del af kommuneplan 2018.

Som det ser ud lige nu kan vi se frem til ekstra 10 kvm under tag således, at vi EFTER vedtagelsen kan have helt op til 60 kvm under tag (inkl. udhuse, overdækkede terrasser og andet) samt ET drivhus på op til 10 kvm.

Samtidig bliver det nu helt udelukket at have nogen form for natophold i kolonihaverne udenfor sæsonen – bortset fra nogle helt specifikke datoer. 

Kommuneplan 2018 er berammet til vedtagelse på kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2018. Bliver den vedtaget, vil den dog først være gældende fra offentliggørelsen, som forventes at ske midt i august.   

1. juni 2018

Team hækklipning

Fra Team ansvarlig  Dorte Brinkmann, Hyldebærstien 15 forlyder det at:

Team Hækklipning klipper foreningens hække lørdagene den 9/6 og den 16/6 samt igen den 1/9 og den 8/9 fra kl. 9:00 til kl. 12:00.

Projektet omfatter samtlige foreningens hække inkl. den indre side af ringvejshækken.

Alle er velkomne til at deltage og deltagelse tæller som fællesarbejde.

Ringvejshækkens udvendige side og top vil blive håndteret af ekstern anlægsgartner efterfølgende. 

30. maj 2018

Godt gang i Grøn Madklub

Efter sæsonens første Grønne Madklub i mandags er status gjort op. 

32 voksne og 3 børnehave børn 2 babyer under 1/2 år og en i maven havde givet møde til en fantastisk lækker middag - helt grønt.

Der er kommet tilkendegivelse om mindst en Grøn Madklub hver måned resten af sæsonen, så hold øje med datoer og tidspunkter her 

24. maj 2018

En lille lap i sprækken

Nogle har fundet eller vil finde en lille vigtig papirlap i deres postkasse når de tømmer den.

Lappen er til de, som vi endnu ikke har e-mail adresse til.

Det kan være, at vi burde have modtaget den for længe siden men, at vi af lige så uransagelige årsager ikke har fået den registreret korrekt. Så nu banker vi på igen.

Nogle frivillige har fundet tid og overskud til at vandre hele kolonien igennem og aflevere lapperne til de 70 personer, som endnu ikke har afleveret deres e-mail adresse.

Vi skal have det der med e-mail adresser på plads - det drejer sig om mange penge hvert år og mange tåbeligt spildte frivillige timer, som ingen gider at blive ved med.

Det er jo ikke alle, der enten selv har en e-mail adresse eller kender nogen, der kan hjælpe med at lægge en e-mail adresse til. Det skal ikke komme os på tværs. De fire haver, som det drejer sig om skal vi nok finde en rigtig god løsning for. 

Men det er helt igennem skævt, hvis man tilbageholder sin e-mail adresse for at gøre tingene mere besværligt for foreningen. 

Hvis du har fået en lap - så send os lige en mail med de informationer vi beder om eller aflever sedlen i udfyldt stand i kontorets postkasse på næste aftentur.

23. maj 2018

Grøn madklub er på banen igen

Vi starter op igen🌻

Tjek det ud her

20. maj 2018

Pinsemorgen er vel "overstået". Et helt igennem flot og lækkert arrangement. Tusind tak til udvalget, som har stået for det hele og sørget for lækkerier på tallerknerne og snudestrammere i glassene.

Tusind tak også til de flittige pinselodssælgere, som har gjort det muligt med mange og store gevinster.

Til Det Daglige Brød skal der også lyde en kæmpe tak for det lækre morgenbrød og kringlen til kaffen. 

18. maj 2018

BANKO onsdag den 30. maj kl. 18.00

Bankoudvalget går på med krum hals med endnu en hyggelig aften, der kan blive så meget hyggeligere, hvis man kan råbe BANKO onsdag den 30. maj. Hyggen begynder kl. 18:00 og spillet starter kl. 19:00.

Tag ungerne og børnebørnene med - de synes det er såååå sjovt.

Se mere info her

17. maj 2018

Byggeprojekt mellem legepladsen og herretoilettet

For noget tid siden kom der endelig nyt sand i sandkassen - hurra for det. 

Du har måske undret dig over, hvorfor der så pludselig er fjernet fag og stolper mellem den iøvrigt nymalede sandkasse og herretoilettet.

Forklaringen er simpel: Stolperne var rådne og fagene udskiftningsmodne.

Et af fagene var så iøvrigt blevet sparket ned af en eller anden person, som lige nøjagtig kunne nedlægge et stykke råddent træværk. Vi efterlyser i den forbindelse en meget svagelig person med ualmindelig dårlig dømmekraft, som måtte finde tilfredsstillelse i at ødelægge affald. Vedkommende fortjener næsten en præmie for sin uvurderlige hjælp.

I skrivende stund står fire nye stolper faststøbt og klar til at modtage de nye fag, som er ved at blive bemalet i disse dage.

Det bliver super godt når projektet står færdigt om få uger og glider ind i en fælles bevidsthed om, at vi også skal have øje for detaljen.

Vi kan takke pligtudvalget for at tage ansvar for, at projekter som disse bliver gennemført næsten lydløst og gnidningsfrit fordi det pynter og fordi det gavner. 

16. maj 2018

Fællesskabet har brug for dig

Du skal på fællesarbejde før eller siden... så hvorfor ikke nu? 

Lige nu har vi aller mest brug for din hjælp, så mød op på lørdag og hjælp med at gøre vores koloni lidt mere lækker.

15. maj 2018

Pinsemorgen

Pinsemorgen står for døren og traditionen byder på MANGE og FLOTTE gevinster når der udtrækkes vindere blandt de solgte pinselodder.

Morgenen starter kl. 7:00 søndag den 20. maj med morgenmad og hygge i huset. Af hensyn til indkøb er det nødvendigt at tilmelde sig - til gengæld er det gratis for foreningens medlemmer.

HUSK at købe pinselodder - de kan købes hos marketenderen og hos de søde pinselodssælgere, som kommer rundt til alle i havekolonien. Der må gerne købes lodder i flere omgange.

27. april 2018

Vigtig bankoinformation

Bankoudvalget går i luften med årets første bankospil onsdag den 16. maj. Hyggen begynder kl. 18:00 og spillet starter kl. 19:00.

24. april

Hakkebøf med bløde løg i fælleshuset på søndag den 29. april

Prisen er 45 kr. og maden er klar ca. kl. 17:00.

Dørene til huset åbner kl. 16.

Tilmelding og forudbetaling skal ske hos marketenderen senest lørdag den 28. april.

Drikkevarer kan købes i fælleshuset til ligeledes rimelige priser. 

19. april 2018

Grill på søndag

Hvis vejret arter sig så pænt som det loves, så er der pølser med brød på grillen på festpladsen på søndag fra kl. 12:00.

Pølse med brød og hele pivtøjet - Pris 20 kr.

Drikkevarer kan købes i baren til yderst fornuftige priser.

Husk også at købe lodder til søndags-/snapsespillet.    

14. april 2018

Kloakeringsnyt

Nedenstående er modtaget i dag lørdag den 14. april:

Naturstyrelsen har bedt om fristudsættelse og er i gang med at undersøge, hvad det vil koste for foreningerne, hvis jordejer finansierer kloakeringen som 30-årige ”lån”.

Umiddelbart mener Naturstyrelsen ikke, at det bliver billigere og hurtigere for foreningerne, og de opfordrer derfor foreningerne til at undersøge, hvor lav en rente de selv kan opnå ved et banklån. Naturstyrelsen vil gerne bakke foreningerne vedr. banklån på den måde, at de kan indgå i en dialog med bankerne, hvis bankerne har brug for at jordejer står bag foreningerne. 

12. april 2018

Havelågens april udgave bliver en del af maj udgaven

Havelågens redaktør meldes i bedring, men vi er nu så langt inde i april måned, at det vil give rigtig god mening at slå april udgaven sammen med maj udgaven og på den måde udkomme med en samlet forårsudgave.

Indtil da kan man jo give sig hen til hygge med en af sidste års udgaver af Havelågen - dem finder du her.

11. april 2018

"Byg dit hus mindre eller riv det ned"

Det er beskeden fra Odense Kommune til kolonister med for store huse i kolonihaveforeningerne i Odense Kommune.

Læs artiklen fra DR Nyheder her

9. april 2018

Billard flytter til fredag

Billardudvalget har valgt at forsøge sig med en flytning til om fredagen af hensyn til de mange, som skal tidligt op på hverdage. 

Det betyder at der spilles billard om fredagen såfremt fælleshuset IKKE er udlejet fra om fredagen den pågældende weekend.

Er fælleshuset udlejet fredag/lørdag spilles der istedet billard om torsdagen.

Hold dig orienteret her.

7. april 2018

Nul huller

Så fik vejlauget ordnet foreningens stier i en sådan grad, at vi nu for en tid kan nyde at transportere os ad jævne stier.

Vi ved godt, at når regnen og de tunge køretøjer kommer, så vil hullerne gradvist vende tilbage, men så er vi heldigvis så privilegerede, at vores vejlaug tager kampen op mod hullerne endnu engang.

Tak til vejlauget for at have givet os behagelige transportvilkår på foreningens stier igen - det være sig på cykel, til fods eller i bil. 

7. april 2018

Ny rengøring

Tak til Gerda for din gode indsats og fordi du har oplært Wirod, der nu tager hånd om rengøringen på toiletter og i huset. Tusind tak til jer begge to.

7. april 2018

Op kom flaget

Som de morgenduelige nok bemærkede, så kom foreningens flag til tops i morges kl. 8:00. Herefter var der morgenbrød og en lille skarp samt en øl eller en vand til de, som havde lyst til det.

Vandmændene havde en lille overraskelse i ærmet til os - de havde nemlig åbnet for vandet til fælleshuset så tidligt, at vi også kunne byde på friskbrygget kaffe og te til stor glæde for de fremmødte.

Senere på formiddagen blev der åbnet for vandet til resten af kolonien til stor glæde for alle.

5. april 2018

VAND

På lørdag den 7. april åbnes der for vandet ca. kl. 10.00.

Sørg for at have lukket for din stophane, så vi undgår oversvømmelser. Det kan være en rigtig god ide også at lukke for alle andre haner, så der ikke sker uheld, hvis andre "kommer til" at skrue på din stophane. 

Til at hjælpe dig med at komme op til tiden, er der flaghejsning kl. 8:00, hvor foreningen er vært ved en bid brød. en lille skarp eller en øl eller sodavand. Da der først kommer vand efter kl. 10:00 er det ikke muligt at tilbyde kaffe eller te. Men tag gerne din egen kande kaffe eller te med.

5. april 2018

SÅ ER JAGTEN PÅ INDBRUDSTYVE SKUDT IGANG

På Morbærstien mod øst har årets så vidt vides første indbrudsforsøg fundet sted her i afd. C.

Så hold godt øje med fremmede, der render rundt på stierne og spørg ind til, hvad de laver her. 

Opdatering: På Hyldebærstien - også mod øst - er der fredag konstateret indbrud i et redskabsskur. Tilsyneladende er tyven(e) ikke undløbet med noget. 

Ny opdatering: Også Solbærstien har nu haft besøg af indbrudstyve. Endnu engang er der ikke stjålet noget, men istedet lavet en del griseri og hærværk.

30. marts 2018

ÅBENT REDAKTIONSMØDE AFLYST / HAVELÅGEN FORSINKET

På grund af sygdom aflyses redaktionsmødet på tirsdag den 3. marts.

Af samme årsag er Havelågens sæsonåbningsnummer foreløbig forsinket.

23. marts 2018

UDSÆTTELSE AF VANDÅBNING IGEN

Vandmand Allan har meddelt, at åbning af vandet i afdeling C er udsat endnu en uge til lørdag den 7. april kl. 10:00 grundet vejret og udsigterne til massive frostgrader.

21. marts 2018

Gratis sand

Vi skal have skiftet sand i sandkassen på legepladsen.

Derfor kan du nu afhente "gammelt" sand fra sandkassen. Bliver den ikke tømt i løbet af få dage, så sørger Skralde John for, at fjerne det sidste. 

Men ellers... Først til mølle....

15. marts 2018

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes kommuneplan 2018 er i høring indtil den 21. marts.

Du kan se hele kommuneplanen her.

14. marts 2018

Ny hjemmeside

Foreningens nye hjemmeside er nu klar. Den kan anvendes på både pc og mobil.

Som med alt andet nyt, vil der helt sikkert være nogle børnesygdomme. Det kan være links, der ikke virker og billeder, der ikke loader foruden alt muligt andet.

Vi hører gerne om dine oplevelser med siden. Du kan kontakte os her

10. marts 2018

Ordinær generalforsamlig

Generalforsamlingen den 10. marts 2018 er vel overstået.

Der udsendes referat til alle pr. mail så snart referatet er renskrevet og godkendt.