Kollektiv forsikring

Police og forsikringsbetingelser for vores kollektive forsikring for haveforeningshusene.

ALLE huse i afdeling C er pr. 1. april 2022 automatisk omfattet af den del af den kollektive forsikring, som omhandler Bygningsbrandforsikring inkl. el-skadedækning, samt hus- og grundejeransvar.

Ønsker du at tilmelde dig den fuldt kombinerede, kollektive forsikring skal du sende en mail til bestyrelsen@afdelingc.net med oplysning om havenummer. Husk at du selv skal sørge for at afmelde tidligere forsikring når du modtager bekræftelse på, at du er optaget på den kollektive forsikring. Policen opdateres hver 3. måned.

Præmien andrager årligt kr. 1.605 (opkræves sammen med havelejen for april måned)

Forsikringen omfatter:

* Bygningsbrandforsikring inkl. el-skadedækning  

* Hus- og grundejeransvar

* Bygningskaskoforsikring

Inklusive:

- Storm

- Sky- og tøbrud

- Snetryk

- Udstrømning af væsker

- Indbrudstyveri samt hærværk

- Frostsprængning

- Skade som følge af pludselige hændelser.

* Forsikringsform: Nyværdi

* Indboforsikring – sum kr. 150.000