Der åbnes for vandet lørdag den 26. marts 2022

 

 

 

- Sørg for at have lukket for din stophane, så vi undgår oversvømmelser.

- Det kan være en rigtig god ide også at lukke for alle andre aftapningssteder udenfor og indenfor, så der ikke sker uheld, hvis andre "kommer til" at skrue på din stophane.

- Sørg for, at der under alle omstændigheder er HELT fri adgang til stophanen, så vandmændene kan komme til, hvis det bliver nødvendigt.