Når du vil bygge til, bygge om eller bygge nyt

Inden et byggeri må påbegyndes skal der indhentes tilladelse hertil. Tilladelsen indhentes via afd. C hos Hovedstadens SydVest Kreds (HSVK), som byggesagsbehandler på vegne af Rødovre Kommune.

Før en byggesag kan behandles skal medlemmet indbetale kr. 1.500 (kredsens pris for behandling af en byggesag) til afd. C.

Derudover skal følgende være afleveret til bestyrelsen for afd. C:

  • Tidligere tegninger/godkendelser (hvis de forefindes)

  • Alle tegninger i målestok 1:100, alle mål på hus OG grund noteres på tegninger

  • Situationsplan (Placering på grund, skelmål, poler, kloak, vejnavn)

  • Plantegning af huset med indretning.

  • Facade og gavltegninger

  • Materialevalg

  • Evt. kloaktegning

  • Placering af faskiner

Bestyrelsen sørger for at videresende hele sagen inkl. betaling for behandling af byggesagen til HSVK.

Byggesagen vil derefter blive behandlet af HSVK Byggeudvalg, og tilbagesendt til afd. C. Herefter giver afd. C meddelelse til ansøgeren pr. email.

 

Sagsbehandlingstid

Hvis en byggesag er HSVK i hænde inden SENEST den 20. i en måned, vil den som oftest blive behandlet og tilbagesendt omkring den 20. i efterfølgende måned. Dette under forudsætning af, at der ikke opstår problemer med manglende oplysninger.

 

 

Ansøgning om tilladelse til byggeri finder du her